งานป้องกันฯ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมข้างทาง และดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่ท้องถนน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง