เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563

 

1.รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"

 

2. ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ

 

3. เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"

 

4. ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว

 

5. น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได

 

ชุมชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.pr.moi.go.th/documents/2563/CitizenKnowledge49-2563.pdf

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง