สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ศิริพรรณ แจ่มโกมัย (เบอร์ติดต่อ 08 1819 3361)