สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

สุรโชค ปลอดดี


อุบล มั่งจุ่น