กองช่าง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ธีระยุทธ ดีทองคำ