สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

-ว่าง-