โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนยายหอม ภายใต้การนำของนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม พร้อมคณะผู้บริหาร จัดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย มีการประกวดการแต่งกายเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง (หนูน้อยนพมาศ) ,การบรรเลงเพลงวงดนตรีไทยของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รำบาสโลบ) เปิดและปิดงาน และมีการมอบของขวัญให้กับหนูน้อยแต่งกายแบบไทยที่เข้ามาร่วมงาน
โดยได้รับเกียรติจากนายศุภโชค ศรีสุขจร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 และนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม ประธานจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมงานชมการแสดงต่างๆ และได้ร่วมกันลอยกระทงตามประเพณี เพื่อคงสืบต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง