โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในชุมชนมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชนเพื่อเสนอโครงการในการจัดทำแผนชุมชนของแต่ละชุมชน และนำแผนชุมชน สู่แผนการพัฒนาท้องถิ่น

โดยนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอมเป็นประธานเปิดโครงการ และได้เชิญ นายสันติกานต์ พลชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชน

ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/donyaihom1/posts/pfbid0aGbFPNpTaGdBTrasJM7xBzFNjfKTgQ3fsp3Ry6iKCa7CwLDFXc8aoG7PWCjJSbcdl

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง