มาตรา 7(4) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลดอนยายหอม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง