ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
999 หมู่ 1 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 034-388230 , 034-388499 กองคลัง 034-300535 เบอร์โทรสาร 034-388231
email : admin@donyaihom.go.th, saraban@donyaihom.go.th


GPS : 13.976884, 99.629067