ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง