สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2565)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง