ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะมูลฝอยพร้อมหินคลุกปรับปรุงผิวถนนรอบบ่อขยะ ฯลฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง