ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการด้านต่างๆ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง