ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บริเวณถนนรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลดอนยายหอม (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง