ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดตั้งในห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนยายหอม จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง