ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี.

 ประเภท : ข่าวภาษี

ประกาศเทศบาลตำบลดอนยายหอม
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี
1. ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2566
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนยายหอม 
กองคลัง โทร 034-300535.034-388230 โทรสาร 034-388231

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง