การประชุมประชาคมตำบลดอนยายหอม เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ระดับตำบล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนยายหอม จัดการประชุมประชาคมตำบลดอนยายหอม
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ระดับตำบล
ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง