โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
งานบริหารการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนยายหอม
เวลา 08.00-12.00 น.
ในการนี้นางณัฐรดา ศิริมุสิกะ รองปลัดเทศบาลกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและได้รับเกียรติจากนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอมกล่าวเปิดโครงการ
โดยมีคณะผู้บริหาร/ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา /ท่านวิทยา ศุภศิริโภคา อดีตนายกเทศมนตรี (หัวหน้ากลุ่มบ้านดอนก้าวหน้า)/หน.สำนักปลัดเทศบาล/หน.ส่วนราชการ/พนักงานข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล/คณะครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม/นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม/นักเรียนและเด็กๆในพื้นที่ใกล้เคียง/ผู้ปกครองเด็กๆเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา12.00น.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง