กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเทศบาล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลดอนยายหอม นำโดยนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอมเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเทศบาลในการค้นหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครัวเรือนจังหวัดนครปฐม
ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลดอนยายหอม
ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/donyaihom1/posts/pfbid02aHUzzbP8Bv12waVL1ZZHkgAkZZH6sdTYvQG8Zcd2RA2ky2D9ngDcD8NpmGJ5TZ7Yl
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง