ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี2566
โดยได้รับเกียรติจากนางประไพ ปัญญาวานิชกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานกล่าวเปิดโครงการ มีการแข่งขันกีฬา โดยมีนักกีฬา 3 สี สีเขียว/สีม่วง/สีเหลือง ได้แข่งขันในสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม 
ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/donyaihom1/posts/pfbid0Kt3NoQJp979S6n8r8Wzeos9gcgipvbrPj4d9yQqrgLh6whiaVDTyr8hwjojHLAmul

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง