สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดนครปฐม ร่วมกับทีม One Home พม.จังหวัดนครปฐม จัดโครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้ กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงเป็นคนไร้ที่พึ่ง และผู

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดนครปฐม ร่วมกับทีม One Home พม.จังหวัดนครปฐม จัดโครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้ กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงเป็นคนไร้ที่พึ่ง
และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ทั้งนี้นายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกสถานที่

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง