พนักงานกองช่างและพนักงานกองสาธารณสุขฯร่วมกันเก็บขยะพร้อมตัดกิ่งไม้ตรงบริเวณศาลแม่บางยางภายในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลดอนยายหอมภายใต้การนำของนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม พร้อมคณะผู้บริหาร,รองปลัดเทศบาล มอบหมายให้พนักงานกองช่างและพนักงานกองสาธารณสุขฯร่วมกันเก็บขยะพร้อมตัดกิ่งไม้ตรงบริเวณศาลแม่บางยางภายในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม
ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อดูการทำงานและสำรวจในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง