โครงการถนนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนยายหอม จัดโครงการถนนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง