การประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส และปราศจาก การทุจริต คอร์รัปชั่น” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส และปราศจาก การทุจริต คอร์รัปชั่น” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
และการถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy จากนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง