พนักงานกองช่าง,พนักงานกองสาธารณสุขฯ ออกตัดกิ่งไม้เก็บขยะในลำคลอง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลดอนยายหอม นำโดยนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอมและคณะผู้บริหาร มอบหมายพนักงานกองช่าง,พนักงานกองสาธารณสุขฯ ออกตัดกิ่งไม้เก็บขยะในลำคลอง
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนยายหอมกับภารกิจในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง