โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลดอนยายหอมจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
กิจกรรมเวียนเทียน และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ณ อุโบสถวัดดอนยายหอม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง