ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566
1. กระบวนการขออุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 
2. เสี่ยงอันตรายนั่งท้ายกระบะให้ระวัง
 
3. รัฐบาลแนะ 10 จุดสังเกตลักษณะ"ข่าวปลอม"เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
 
4. กรมที่ดินเตือนระวัง เว็บไซต์ปลอม 
 
5. 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
 
6. ปภ. บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนครอบคลุมทุกด้าน
 
7. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท /เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์
 
8. พ่อแม่ แบบไหนได้ใจลูก ๆ 
 
9. 9 ข้อปฏิบัติห่างไกล โรคกรดไหลย้อน
 
10. แขน ขา เคลื่อนไหวผิดปกติไม่เป็นจังหวะ ควรรีบพบแพทย์
ชุมชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge11-2566.pdf
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง