ประชุมคณะผู้บริหาร,พนักงานและลูกจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลดอนยายหอมจัดประชุมคณะผู้บริหาร,พนักงานและลูกจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ติดตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566,โครงการวันเทศบาล ในวันที่ 24 เม.ย. 66 ,ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล,ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง