ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566
 
1. การเปิดบัญชีของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้้าประปา
 
2. แจ้งเตือนการกระท้าที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชก้าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
 
3. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด - ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้
 
4. ไขข้อข้องใจ ช้าระค่าธรรมเนียมในการติดต่อส้านักงานที่ดินแล้ว เงินน้าส่งไปที่ไหนบ้าง
 
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนภัยหลอกลวงติดตั้ง Application PEA Smart Plus ปลอม
 
6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันแก่ประชาชน ตอน แอบอ้างรูปผู้อื่น สร้างช่องทางสื่อสารปลอม เจอโทษหนัก
 
7. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
8. โรคไต นอกจากเลี่ยงกินเค็ม ควรเลี่ยงอาหารอะไรบ้าง 
 
9. วิธีเลือกครีมกันแดด ให้เหมาะกับผิว 
 
10. สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ 
 
ชุมชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge12-2566.pdf
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง