เทศบาลตำบลดอนยายหอม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 วันที่ 13-15 เมษายน 2566 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลดอนยายหอม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 วันที่ 13-15 เมษายน 2566
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
*ชมการแสดงบาสโลบจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนยายหอม
*ชมการแสดงรำวงพื้นบ้าน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง