โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองนครปฐม,กรมบัญชีกลาง,สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม,ธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองนครปฐม,กรมบัญชีกลาง,สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม,ธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูกพร้อมเพย์ และยืนยันตัวตนด้วยตนเอง ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
โดยนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม นางประไพ ปัญญาวานิชกุล รองนายกเทศมนตรี,นายไชยงฆ์ พูลบัว เลขานุการนายกเทศมนตรี,งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลดอนยายหอมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง