ภาคเช้า วันที่ 13 เมษายน 2566 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ภาคเช้า วันที่ 13 เมษายน 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2566

กิจกรรมถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์/กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ/สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์/รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง