เทศบาลตำบลดอนยายหอมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 13 เมษายน 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลดอนยายหอมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
นายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร ,ประธานสภา ,รองประธานสภา ,สมาชิกสภา,อดีตนายกเทศมนตรี นายวิทยา ศุภศิริโภคา ,พนักงานข้าราชการ,พนักงานจ้างเทศบาล,นายกอบต.พร้อมคณะผู้บริหาร,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน เข้าร่วมเปิดโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง