การติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
นอังคารที่ 25 เมษายน 2566 
นายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม,เลขานุการนายกเทศมนตรี,รองปลัด,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,งานนักพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่กับนายศราวุธ มูลโพธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและผู้ติดตาม ในการติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง