โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2565 (28 เมษายน 2566)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม จัดโครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2565 
นายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร,ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,สมาชิกสภาเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,ครู,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาล,ผู้ปกครอง ร่วมพิธีการมอบประกาศนียบัตร แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษา 
     โดยนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ และมีการแสดงโชว์ความสามารถของเด็กเล็กอีกด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง