ปภ.แนะลดเสี่ยงฟ้าผ่าในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปภ.แนะลดเสี่ยงฟ้าผ่าในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง
✅ ไม่ถือและอยู่ใกล้วัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
✅ ไม่หลบอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงโดดเด่นกลางแจ้ง
✅ งดใช้อุปกรณ์สื่อสาร/เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
✅ ไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงิน ทอง นาก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง