ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566
 
1. สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่องโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม
2. หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. ปภ. แนะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตราย
4. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนตอนขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้ามีความผิดตามกฎหมายใครแจ้งเบาะแสได้เงินค่าปรับด้วย
5. รู้ทัน ป้องกันโควิด ทุกสายพันธุ์ 
6. วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร 
 
ชุมชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge17-2566.pdf
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง