ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน (3 มิ.ย.66)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตลอดเดือนมิถุนายน 65

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง