โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2566 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
เวลา 17.30 น.
เทศบาลตำบลดอนยายหอม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2566 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
นายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดอนยายหอม ร่วมปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณโดยรอบสวนสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชันย์
ท่านสามารถดูภาพประกอบได้ที่นี้ https://www.facebook.com/donyaihom1/posts/pfbid02TNSUyZ2pQNAcHpoymBVhLW6f74P7Ji881hfBp6pFwxrweQiuZ57JX9MDETicXZ2Pl
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง