ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566
1. เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th เพื่อไม่เสียสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
2. 7 วิธีปกป้องตัวเองจากมิจฉาชีพบน "Social Media" ทำอย่างไรบ้างมาดูพร้อมกัน
3. ตามไปส่อง "Gen Z & Millennial" กับ 5 เทรนด์ท่องเที่ยวตลาดยุคใหม่
4. มท.1 ย้ าผู้สูงอายุไม่ต้องกังวล "ได้รับเบี้ยเหมือนเดิม" เผย 3 ประเด็น คลายข้อสงสัย
5. วันดินโลก (World Soils Day) 
6. เมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีฝนตกหนัก 
7. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เรียกเก็บ
ดอกเบี้ยโหด โปรดทราบว่าผิดกฎหมาย
8. วัคซีนที่จำเป็น สำหรับคนท้อง 
9. แมลงมีพิษในไทย ส่งผลถึงแก่ชีวิตได้
ชุมชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge28-2566.pdf
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง