ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566
1. “Agri-Map มีประโยชน์อย่างไร” 
2. ทำความรู้จัก อากาศยานไร้คนขับ “ชลพิศ 121” ของกรมชลประทาน
3. วันดินโลก (World Soil Day) 
4. การจำนอง กับ การขายฝาก เลือกอะไรดี 
5. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน  ตอน 6 โทษทางกฎหมาย “ทิ้งขยะไม่ถูกที่” สูงสุดโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. วิธีป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
7. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณี เจ็บป่วย ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิบัตรทอง หรือ สวัสดิการข้าราชการ ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม
8. Plant-based Food อาหารจากพืช ธุรกิจอาหารในอนาคตอันใกล้
ชุมชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge29-2566.pdf
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง