ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566
1. “ThaID” สะดวก ง่าย ปลอดภัย มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชน
2. ข่าวดี! กรมการจัดหางาน พัฒนาแอป “ไทยมีงานทำ” ขึ้นทะเบียนว่างงาน สะดวก ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
3. กรมการกงสุลไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์หรือไลน์ 
4. สังเกตอย่างง่ายว่าใช่พื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายหรือไม่
5. วันดินโลก (World Soil Day) บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง 
6. ปภ. แนะ 7 อุปกรณ์ฉุกเฉินที่ควรมีติดรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
7. กระทรวงยุติธรรมเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน โดนขู่แบล็กเมลต้องทำอย่างไร
8. โรคกระดูกพรุน รู้ไว้ ป้องกันได้ 
9. ไอ ใช้ยาอะไรดี  
ชุมชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge30-2566.pdf
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง