แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ Local MOOC

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ Local MOOC ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมภารกิจหลากหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากร การเงินการคลัง ด้านบริการสาธารณะ ด้านกฎหมาย และความรู้ทั่วไปและเทคนิคการบริหารราชการและสาระน่ารู้อื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 94 รายวิชา จึงขอประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรในสังกัด และประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ และเข้าร่วมลงทะเบียนเรียนรู้ ทางเว็บไซด์ http://www.localmooc.com หรือทางเว็บไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th แบนเนอร์กลาง "Local MOOC"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง