(ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการ ป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลลอยกระทง เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติภัยสูง ทั้งการจมน้ำ อันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย 
เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการ ป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ดังนี้

อุบัติภัยทางน้ำ

- ลอยกระทงบริเวณท่าน้ำและโป๊ะเรือที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งมีที่กั้นหรือราวจับป้องกันการพลัดตก

- ไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือริมตลิ่งตามลำพัง รวมทั้งจับมือเด็กให้แน่นขณะเดินบริเวณริมน้ำ

- ไม่ให้เด็กลงเก็บเงินในกระทง เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต

- ไม่ลงไปในโป๊ะหรือเรือที่มีคนจำนวนมาก เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย

- รอเรือจอดเทียบท่าให้เรียบร้อย ค่อยเดินขึ้น - ลงเรือ และสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะโดยสารเรือ

อุบัติภัยจากพลุ และดอกไม้ไฟ

- อยู่ห่างจากบริเวณที่จุดพลุหรือดอกไม้ไฟในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เพื่อป้องกันอันตรายจากสะเก็ดไฟ

- เล่นพลุ ดอกไม้ไฟในบริเวณที่ปลอดภัย ห่างจากแนวสายไฟฟ้า แหล่งชุมชน สถานีบริการน้ำมัน และวัตถุไวไฟ

- ไม่นำพลุ หรือดอกไม้ไฟที่จุดไม่ติดมาจุดไฟซ้ำ เพราะอาจระเบิด ทำให้เกิดอันตรายได้

- ไม่ดัดแปลงพลุหรือดอกไม้ไฟให้มีเสียงดังหรือแรงอัดสูง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ไม่นำภาชนะปิดครอบพลุหรือดอกไม้ไฟที่จุดไฟติดแล้ว เพื่อป้องกันอันตรายจากเศษภาชนะกระเด็นใส่

อุบัติภัยจากโคมลอย

- ปล่อยโคมลอยในที่โล่งแจ้ง ห่างจากแหล่งชุมชน และแนวสายไฟ

- ไม่ปล่อยโคมลอยบริเวณสนามบิน ไม่ดัดแปลงโคมลอยให้ลอยในระดับการบิน เพราะอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน

- ใช้โคมลอยที่ได้มาตรฐาน โดยทำจากวัสดุที่เผาไหม้ได้หมดในอากาศ จะช่วยป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และสืบสานประเพณีลอยกระทงให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย

 
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง