สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าวสคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 5 เรื่อง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าวสคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 5 เรื่อง
1.เครื่องรางของขลัง กับการโฆษณาเกินความจริง
2."สารตะกั่ว" อันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับสีทาบ้าน
3.เกษียณอย่างสุขไม่ทุกข์เพราะเงิน
4.ต่อเติมบ้านเช่าไม่ขออนุญาตมีความผิดทางกฎหมาย
5.พระได้ใช้...คนถวายได้บุญ
ขอเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในการใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง