กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ สวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม2566-วันจันทร์1มกราคม 2567
งานบริหารการศึกษา ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลฯ ร่วมกับวัดดอนยายหอม ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ สวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2566 ณ วัดดอนยายหอม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง