การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2567

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลดอนยายหอม
การประชุมหน.ส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2567
โดยมีนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรี ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หน .สำนักปลัดเทศบาล,รก.ผอ.กองสาธารณสุข,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ,พนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการและจนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งมีระเบียบวาระการเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 และระเบียบวาระอื่นๆ 6 ระเบียบวาระ
ท่านสามารถดูภาพประกอบได้ที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/donyaihom1/posts/pfbid0e9TnRZ3kbyUGkFGyiPGgu3jc5wxC1yRGH3aY2cPRSV8nj55yLiwYAKs7zLi2vtrrl

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง