คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนยายหอมขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลองค์ความรู้การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
-คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
การระงับเหตุไฟไหม้ ,สาเหตุ ,การเฝ้าระวังฯ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง