ต้อนรับนายศุภโชค ศรีสุขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครปฐม โดยนายถิรเดช ชัชวาลกิจกุล ส.อบจ.นครปฐม เขต 5 ร่วมลงพื้นที่สำรวจสนามเด็กเล่นของชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
นายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการชุมชน ให้การต้อนรับนายศุภโชค ศรีสุขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครปฐม โดยนายถิรเดช ชัชวาลกิจกุล ส.อบจ.นครปฐม เขต 5 ร่วมลงพื้นที่สำรวจสนามเด็กเล่นของชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
และได้เข้าดูแปลงผักปลอดสารพิษและฟังการบรรยายสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษสวนคุณหมี หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง